Aluehankkeet

Aluehankkeet ovat projektikohtaisia monista yhtiöistä tai laitoksista koostuvia yhtenäisiä alueita. Näiden hankkeiden aikataulut jakautuvat useamman vuoden ajalle.

Tämän tyyppisissä projekteissa tilaaja pysyy samana mutta toimijat, urakoitsijat, arkkitehdit sekä loppukäyttäjät voivat vaihdella kohteittain. Useamman kohteen aluehankkeissa pystymme suosimaan hyviksi koettuja rakenneratkaisuja ja kehittämään saumatonta yhteistyötä eri osapuolien kanssa vuosien varrella kertyneen kokemuksen perusteella. 

Laatulupauksemme

 

Laadukas ja luotettava

Insinööritoimisto Tasoplan Oy kuuluu Tilaajavastuun Luotettava Kumppani palvelun piiriin. Suomen Vahvimmat sertifikaatti on omalta osaltaan merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta ja taustatiedoista.

Tavoitteemme on luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita, jotka perustuvat molemmin puoliseen luottamukseen ja luovat lisäarvoa asiakkaillemme.

Vastuu ja turvallisuus

Kaiken suunnittelun lähtökohtana on voimassa olevat suunnitteluohjeet ja normit. Nämä luovat reunaehdot, joita noudattamalla voimme olla varmoja siitä, että lopputulos on hyvän rakentamistavan mukaista ja rakenteet ovat käyttäjälle turvallisia sekä toimivat suunnitellusti.

Asiakkaittemme henkilötietojen käsittelyssä noudatamme yleistä tietosuoja-asetusta tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.  

Ammattitaitoinen

Osaavat ja pitkäaikaisen työkokemuksen omaavat projekti-insinöörimme osallistuvat rakennusprosessiin koko hankkeen ajan. Kohteelle nimetty vastaava rakennesuunnittelija tuntee hankkeen kaikki yksityiskohdat ja siten huolehtii toimiston sisäisten suunnitteluvaiheiden sekä muiden osapuolien suunnitelmien yhteensopivuudesta.

Lisäksi koemme tärkeäksi henkilökuntamme jatkuvan kehittymisen ja osaamisen päivittämisen lisäkoulutuksien avulla. 

Teemme mitä lupaamme

Meille Tasoplan tarkoittaa laadukasta, kustannustietoista ja rakentajaystävällistä suunnittelua. Yhdessä asiakkaan kanssa sovituista reunaehdoista ja aikatauluista pidetään kiinni.

Yhteinen tavoitteemme on pyrkiä onnistuneeseen ja tilaajan tarpeet tyydyttävään lopputulokseen.

Tasoplan kumppaninasi

Tasoplan Oy

Kantolankatu 7A, 13110 Hämeenlinna
Puh 03 644870
info@tasoplan.fi

Tietosuojaseloste

 

 

Verkkosivut - Opiferum Oy