Julkiset rakennukset

Julkinen rakentaminen on viime aikoina keskittynyt pääasiassa palvelu- ja hoivakotien rakennesuunniteluun sekä tähän liittyvään betonielementtisuunnitteluun. Lisäksi olemme osallistuneet useiden liike- ja teollisuusrakennusten sekä erityyppisten urheilulaitosten rakentamiseen.

Suunnittelussa toistuu tietty jatkuvuus, mutta monesti rakennuksissa on haastavia yhteistiloja ja normaalia korkeampia kerroskorkeuksia. Lisäksi rakenteiden osalta varaudutaan usein muuntojoustavuuteen. Tämä synnyttää kantaville rakenteille suhteellisen pitkiä jännevälejä sekä edellyttää kuormien siirtämistä perustuksille pilari- ja palkkirakenteilla.

Lisäksi talotekniikka varauksineen aiheuttaa omat haasteensa. Monet kohteista ovat olleet oman alueensa maamerkkejä, jolloin julkisivurakenteet ovat usein monimuotoisia. Julkisissa rakennuksissa betonirunkoon yhdistyy usein myös liittyviä teräsrakenteita sekä puurunkoisia julkisivuja. Laaja-alaisen suunnittelukokemuksen perusteella pystymme tarjoamaan kustannustehokkaita ja rakentajaystävällisiä rakenneratkaisuja jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa. 

Laatulupauksemme

 

Laadukas ja luotettava

Insinööritoimisto Tasoplan Oy kuuluu Tilaajavastuun Luotettava Kumppani palvelun piiriin. Suomen Vahvimmat sertifikaatti on omalta osaltaan merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta ja taustatiedoista.

Tavoitteemme on luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita, jotka perustuvat molemmin puoliseen luottamukseen ja luovat lisäarvoa asiakkaillemme.

Vastuu ja turvallisuus

Kaiken suunnittelun lähtökohtana on voimassa olevat suunnitteluohjeet ja normit. Nämä luovat reunaehdot, joita noudattamalla voimme olla varmoja siitä, että lopputulos on hyvän rakentamistavan mukaista ja rakenteet ovat käyttäjälle turvallisia sekä toimivat suunnitellusti.

Asiakkaittemme henkilötietojen käsittelyssä noudatamme yleistä tietosuoja-asetusta tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.  

Ammattitaitoinen

Osaavat ja pitkäaikaisen työkokemuksen omaavat projekti-insinöörimme osallistuvat rakennusprosessiin koko hankkeen ajan. Kohteelle nimetty vastaava rakennesuunnittelija tuntee hankkeen kaikki yksityiskohdat ja siten huolehtii toimiston sisäisten suunnitteluvaiheiden sekä muiden osapuolien suunnitelmien yhteensopivuudesta.

Lisäksi koemme tärkeäksi henkilökuntamme jatkuvan kehittymisen ja osaamisen päivittämisen lisäkoulutuksien avulla. 

Teemme mitä lupaamme

Meille Tasoplan tarkoittaa laadukasta, kustannustietoista ja rakentajaystävällistä suunnittelua. Yhdessä asiakkaan kanssa sovituista reunaehdoista ja aikatauluista pidetään kiinni.

Yhteinen tavoitteemme on pyrkiä onnistuneeseen ja tilaajan tarpeet tyydyttävään lopputulokseen.

Tasoplan kumppaninasi

Tasoplan Oy

Kantolankatu 7A, 13110 Hämeenlinna
Puh 03 644870
info@tasoplan.fi

Tietosuojaseloste

 

 

Verkkosivut - Opiferum Oy